Let op: De contributiebepalingen en prijzen zijn gewijzigd.

Op deze pagina vind je informatie over de opbouw en inning van de contributie en hoe wij omgaan met de ledenadministratie.

Het online aanmeldformulier.

Toelichting op het aanmeldingformulier

 

Stadspas Venlo

Bij Volharding is het mogelijk om de contributie te betalen via de Stadspas die de Gemeente Venlo aanbied.
Meer informatie vind je op de website van Stadspas Venlo.

stadspas venlo

 

 Logo Jeugdfonds Sport Cultuur

Misschien wil je zoon of dochter ook graag lid worden van een vereniging; bijvoorbeeld een sportclub of op dansles. Ook dat kost geld. Vindt je het moeilijk om dit allemaal te betalen, dan ben je echt niet de enige. Er zijn meer ouders die hier moeite mee hebben. Daarom is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij kunnen de kosten voor jou betalen. Of zij je helpen hangt af van je situatie en inkomen en wat je precies nodig hebt.

Open de flyer voor verdere informatie. Of ga direct naar de website het Jeugdfonds van de Gemeent Venlo.

Belangrijke informatie met betrekking tot de contributie.

Het contributiejaar loopt van februari t/m januari daaropvolgend.
De contributie is gebaseerd op (minimaal) 40 leseenheden per jaar.

 

De contributie voor 2023 en 2024 zijn als volgt vastgesteld:

Gymnastiek/pilates/dans/body&fit etc.

Jeugdleden t/m 15 jaar € 50,- per half jaar € 55,- per half jaar in 2024
Leden vanaf 16 jaar € 72,50 per half jaar € 77,50 per half jaar in 2024

 

Turnen (één leseenheid = 1,5 uur)

Jeugdleden t/m 15 jaar  € 80,- per half jaar € 87,50,- per half jaar in 2024
Leden vanaf 16 jaar € 115,- per half jaar € 122,50 per half jaar in 2024

 

Turnen +Groep

Jeugdleden t/m 15 jaar (4 uur) € 240,- per half jaar € 252,50 per half jaar in 2024
Leden vanaf 16 jaar (4 uur) € 325,- per half jaar € 342,50 per half jaar in 2024


Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50.
De contributie voor steunende leden bedraagt € 10,00.

 

Contributiebetalingen

De contributie bij Volharding wordt geheven middels automatische incasso en wordt per half jaar vooraf geïnd.
Voor de periode feb/juli wordt de contributie begin februari geïnd; voor de periode aug/jan wordt de contributie begin september geïnd.
Voor deze incassoregeling heeft Volharding een overeenkomst gesloten met de Rabobank.
Bij het aanvaarden van het lidmaatschap verplichten de leden of ouders c.q. verzorgers van de jeugdleden zich mee te werken aan de uitvoer van deze incassoregeling.
Een automatische afschrijving kan pas plaats vinden als de rekeninghouder daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Vul aan de ommezijde jouw gegevens in op de doorlopende machtiging en plaats jouw handtekening.

De eerste keer zal het bedrag worden aangepast aan de resterende periode en worden verhoogd met het inschrijfgeld. Bij opzegging van het lidmaatschap stopt de incasso automatisch.

 

Contributiereglement

Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap wordt géén restitutie verleend.

Bij afmelding voor 'n lesuur wordt géén restitutie verleend.

Gymnastiekvereniging Volharding is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU). Elk lid van Volharding is ook lid van de KNGU. De contributie van Volharding is inclusief de bondscontributie. Volharding is deze bondscontributie vooraf verschuldigd aan de KNGU. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal de KNGU geen bondscontributie restitueren.

Opzegging van het lidmaatschap dient tijdig (vóór het innen van de halfjaarlijkse contributie) en schriftelijk te gebeuren. Hiervoor kan een afmeldingsformulier gedownload worden via de website van Volharding of tijdens de les worden aangevraagd bij de leiding. Ook kan dit door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie.