gymnastics g63dea58a0 1920

Stichting Gymnastiek Venlo e.o. ondersteunt de lokale gymnastiekverenigingen op allerlei gebieden.

  • Centrale inschrijving en organisatie van opleidingen of het verkrijgen van punten.
  • Ondersteuning met het werven van leiding.
  • Ondersteuning met het werven van leden.
  • Kan optreden als aanspreekpunt KNGU.

Deze ondersteuningsmiddelen kunnen in de toekomst gewijzigd worden naar aanleiding van de behoefte van de aangesloten verenigingen.

Recentelijk heeft de Stichting een aantal opleidingsdagen, samen met de KNGU, georganiseerd.

Aangesloten verenigingen

R.K. Gymnastiekvereniging Olympia
R.K. Venlose Sportvereniging Sparta
Gymnastiekvereniging Volharding

Algemene gegevens

Stichting Gymnastiek Venlo e.o
Fiscaalnummer: 862980148


Het bestuur

Dhr. A. Ypma - Voorzitter
Dhr. M. Bon - Penningmeester
Dhr. J. Gelissen - Secretaris

Secretariaat

Stichting Gymnastiek Venlo e.o.
Senecalaan 14
5926 SL Venlo

De Stichting heeft als inkomstenbron subsidies. De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning. Er wordt niet aan fondsenwerving gedaan.

De verdere gegevens, zoals het verantwoord omgaan met de inkomsten en het sociale karakter van de Stichting staan vermeld in onze statuten.

Beleidsplan