Volharding is opgericht in 1929.

Al enige tijd koesterde een deel van de Hout-Blerickse bevolking de wens om een eigen turnclub op te richten. De mensen die hiertoe de aanzet gaven waren Jacobus Berden, Thei en Hans Benders, Jack Lemmen, Jac en Pierre Niessen, Jack Sanders en Martines Thijssen.

Op 17 november 1929 werd in zaal Sanders (oude garage van Beeren) de oprichtingsvergadering gehouden.

In 1932 wordt Volharding lid van de L.K.G.B. (Limburgse Katholieke Gymnastiekbond).

Tijdens de oorlogsjaren moeten de aktiviteiten stopgezet worden op last van “Kulturkammer” en duikt Volharding, evenals veel andere verenigingen onder. Er wordt echter clandestien en met veel plezier geturnd in zaal Lemmen.

In juni 1945 worden de aktiviteiten van Volharding weer opgepakt. Omdat het clublokaal dienst gaat doen als noodkerk moet er verhuisd worden naar zaal Custers.

Vlak na de oorlog gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, een nieuw vaandel. Het vorige vaandel was tijdens de bevrijding, op 3 december 1944, verbrand tijdens het oorlogsgweld.

De begin jaren vijftig zijn zonder twijfel hoogtepunten in de geschiedenis van Volharding. Er werden aan veel wedstrijden en bondsfeesten meegedaan en Volharding viel vaak in de prijzen. Er werden ook veel successen in België behaald.

In 1954 viert Volharding op grootse wijze haar 25-jarig jubileum.

25JarigJubileum

Tot en met 1955 was Volharding in feite een mannenvereniging, maar op 1 februari 1956 werd de damesafdeling van Volharding opgericht. Twee jaar later wordt de afdeling gehuwde dames in het leven geroepen met een eigen bestuur en voorzitster, mevr. Huys-Klerken.

Inmiddels neemt Volharding volop deel aan bonds- en kringfeesten. In 1959 worden, in samenwerking met Olympia Blerick, de nationale Junioren Kampioenschappen georganiseerd.

In 1967 is zaal Custers door zakelijke omstandigheden niet langer meer beschikbaar, waardoor m.n. de jeugd moet uitwijken naar de gymnastiekzaal in Blerick. De gemeente stelt hiervoor bussen ter beschikking.

In 1969 wordt op waarlijke wijze het 40-jarig bestaan gevierd met o.a. een trialmeeting tussen SSS-Helden, Swentibold Sevenum en Volharding.

In 1972 krijgt Volharding in het nieuwe gemeenschapshuis “Holtheim” een sportzaal, zodat weer alle afdelingen onder één dak kunnen sporten. Deze overgang heeft al spoedig een gunstig effect op nieuwe toeloop en betere prestaties. De afdeling veteranen wordt (voor de zoveelste keer) opnieuw opgericht. Met hun komische acts zijn de Volharding-veteranen niet meer weg te denken op de diverse canavalszittingen van de Poerker.

Om de financiën op peil te houden en de hoogte van de contributie te beperken werd (en worden nog) oud papier en ijzer en lompen opgehaald. Bovendien werden o.a. kienavonden, paaswandelingen, fietstochten en speurtochten voor kleuters georganiseerd.

In 1979 werd het gouden jubileum gevierd. Volharding vormt een samenwerkingsverband met Olympia-Blerick, Sparta-Venlo en Leonidas-Tegelen voor o.a. het organiseren van het bondsfeest in 1985. Dit in het kader van het 75-jarig bestaan van de L.K.G.B..

In die periode neemt het aantal leden af, o.a. door de mogelijkheid van het beoefenen van andere sporten. In dit decennium gaat de TC (Technische Commissie) van Volharding zelfstandig functioneren.

In begin jaren tachtig wordt wordt de afdeling jazz-gymnastiek opgericht, welke zeer aanslaat. Door de grote toeloop van nieuwe leden wordt “Holtheim” te klein en wordt gebruik gemaakt van het Blariacum-college en sporthal Egerbos.

Het clubblad ’t Belkske kwam uit.

Het 60-jarig jubileum, in 1989, werd afgesloten met een feestavond op 18 november.

In 2004 werd het 75 jarig bestaan van de vereniging gevierd.

De afgelopen jaren is er weer wat meer verloop binnen de vereniging waardoor het ledenaantal weer een ietwat dalende tendens vertoond. M.n. onbreekt het aan (geschoolde) leiding. Omdat dit niet alleen een probleem is bij Volharding, maar ook bij andere verenigingen is het mogelijke toverwoord “samenwerking”. Er is dan ook een overleg met Olympia Blerick opgestart om te bekijken wat wij als verenigingen voor elkaar kunnen betekenen.

ZaalCusters