Samen naar een Veilig Sportklimaat

53958

Het bestuur van Volharding vindt het belangrijk dat onze leden met plezier en veilig hun sport kunnen beleven. Daarom doen we er alles aan om een open en transparante cultuur te creëren waar we gewenst gedrag stimuleren en grensoverschrijdend gedrag moeten voorkomen.

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, moet je ergens terecht kunnen om hulp en advies te krijgen of voor een luisterend oor. Volharding staat voor een veilig sportklimaat en heeft daarom een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de vereniging waar je terecht kunt voor een gesprek.

Deze is er in eerste instantie voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie, seksueel misbruik, pesten, bedreiging, mishandeling en discriminatie.
Maar ook ouders van sporters, kaderleden en bestuursleden kunnen met vragen over bovenstaande grensoverschrijdend gedrag, bij de VCP terecht.

Volharding sluit hiermee aan bij het landelijk beleid van de sportbonden en de sportkoepel NOC/NSF.

 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon dan feitelijk?

De VCP is binnen de vereniging een eerste aanspreekpunt. Bij de VCP kan een melder zijn verhaal doen en deze zal mogelijkheden bespreken voor passende doorverwijzing en de te nemen acties. De VCP kan altijd hulp voor advies inroepen bij het NOC/NSF. Het NOC/NSF kan hulp bieden voor diegene die een melding heeft gedaan, maar ook kan het iemand van het NOC/NSF zijn die directe steun geeft aan het bestuur en de beschuldigde.

De VCP is geen Vertrouwenspersoon en heeft een procedureel adviserende rol. Een vertrouwenspersoon heeft een inhoudelijk adviserende rol. De vertrouwenspersoon kan een externe medewerker van de sportkoepel NOC/NSF zijn.

Ten slotte kan de VCP-er advies en informatie geven aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie.

 

Onze vertrouwenscontactpersonen

Binnen Volharding zijn Annet Tönnessen en Bert Janssen onze vertrouwenscontactpersonen.
Bert heeft al enkele jaren ervaring als vertrouwenscontactpersoon bij voetbalvereniging HBSV en ook beroepsmatig betrokken bij het welzijn van mensen. Bert en Annet hebben de training vertrouwenscontactpersoon van het NOC/NSF gevolgd. Annet geeft zelf ook leiding bij Volharding.

Je mag Annet bellen op 0648248352.
Je mag Bert bellen op 0611485655.
Je kunt ook mailen naar

Wil je direct in contact komen met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, dan kun je telefonisch contact opnemen met “Vertrouwenspunt Sport” via 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Het meldpunt is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur.

Meer informatie is te vinden op http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

 

Ons beleid

Binnen Volharding vinden wij het belangrijk om iedereen op een sociaal veilige manier te laten sporten. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan is de leidraad van ons beleid voor het creëeren en behouden van een sociaal veilige sportomgeving. Dit plan is definitief, maar wordt jaarlijks geëvalueerd om te kijken of het plan nog uptodate is of dat we zaken dienen te herzien.

Het beleidsplan is voor iedereen in te zien maar dient vertrouwelijk te worden behandeld. Kopieën mogen niet gemaakt worden en de tekst mag niet overgenomen worden zonder toestemming van Volharding.

Het beleidsplan.