avg ok logo

Privacyverklaring Gymnastiekvereniging Volharding

Of het nu gebeurt via elektronisch bankieren, online winkelen, sociale media of de elektronische belastingaangifte, we delen steeds vaker persoonsgegevens. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU helpt individuen zeggenschap houden over deze informatie door middel van een aantal belangrijke rechten die het individu in staat stelt om zichzelf beter te beschermen.

Om aan de wet te voldoen heeft onze vereniging een privacybeleid en informeren we de mensen, van wie we de persoonsgegevens hebben opgeslagen, goed over hun rechten. Dit doen we met de privacyverklaring van onze vereniging, zodat iedereen op de hoogte kan zijn van rechten zoals:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op beperking van verwerking
  • Kennisgevingsplicht
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht van bezwaar
Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging Volharding Hout-Blerick, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40164680.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stuur dan je vraag naar .

Hieronder vind je een tabel waar je snel en eenvoudig terug kunt vinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of je lid
kan worden en het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst
• Geslacht
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Mobielnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
Uitvoering
van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Ben je geen lid meer, dan wordt de aanmelding verwijderd.
• Leiding en kader
Administratie
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering
van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
• KNGU
• Ledenadministratie
Versturen digitale berichten
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering
van de overeenkomst
Zolang als men aangemeld is.
Niet van toepassing
Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren
• Cookies (zie voor
meer info het sub
kopje Cookies)
• IP-gegevens
Toestemming
Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden bij bezoek meteen  geanonimiseerd.
• Website beheerder • (Google) Analytics tools
Ter benadering na
beëindiging lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere
gebeurtenis.
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Mobielnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
Toestemming
Zolang als de toestemming niet ingetrokken is.
Niet van toepassing

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening. Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt Volharding jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Volharding met je heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht Volharding te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.
 
Geen commerciële doeleinden
Volharding gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zonder dat je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
 
Beveiliging persoonsgegevens
Volharding treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Website
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Volharding. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Volharding raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Wijziging van het privacy beleid
Volharding past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Volharding raad je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen je per e-mail en/of via de websites te informeren.
 
Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Volharding wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van deze persoonsgegevens, kun je contact opnemen via . Vermeld in je e-mail, je volledige naam en adres.
 
Klacht over de verwerking van persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.