Team meeting

 

Ledenvergadering 2020

In april 2020 ging de ledenvergadering helaas niet door vanwege COVID-19.
De richtlijnen van de Overheid en het RIVM laten nu toe om de ledenvergadering opnieuw in te plannen.

De vergadering is online gehouden op 9 november via Google Meet.

Er is uitleg gegeven over de vormen van samenwerking die wij het afgelopen zijn aangegeven met verschillende sportverenigingen binnen groot Venlo.
De commissies van Voharding hebben hun jaarverslagen getoond.
Er is, in overleg met de jubilarissen, besloten om dit jaar de jubilarissen niet te huldigen vanwege de online meeting. We hopen in 2021 de jubilarissen persoonlijk te kunnen feliciteren en huldigen.

De agenda
Notule ledenvergadering 2019