Meeting

Ledenvergadering 2021

De ledenvergadering zou op 7 juni gehouden worden, maar omdat de COVID-19 situatie maatregelen met zich mee brengt, is besloten de vergadering te verplaatsen naar 27 september 2021. De vergadering vindt plaats in de kelderruimte van Zalzershaof. De vergadering begint om 20:30 uur.

De notulen van 2020 en de uitnodiging voor 2021 staan nu online.

Wij verzoeken u om zich uiterlijk zaterdag 25 september aan te melden indien u deze vergadering wilt bijwonen. Dit kan telefonisch (077-3820892) of per email (). In geval u COVID-19 gerelateerde klachten heeft, verzoeken wij u vriendelijk om niet naar de vergadering te komen. Vanzelfsprekend zullen de dan geldende regels omtrent COVID-19 in acht worden genomen.