Op 13 april 2015 vond de ledenvergadering plaats.

2 Belangrijke agendapunten zijn:

Verkiezing van bestuursleden. Christien Hermans en Piërre Saris zijn periodiek aftredend en herkiesbaar.

Download hier de agenda.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 april j.l. van gymnastiekvereniging Volharding werden zes jubilarissen gehuldigd met hun 12½ jarig lidmaatschap. Mevrouw Mien Niessen-Thijssen, die 50 jaar lid was, kon helaas niet aanwezig zijn. Haar huldiging vindt thuis plaats.

Jubilarissen

De jubilarissen van links naar rechts: Ria Sanders-Jacobs, Wiel Dirkx, Jos Bastiaens, Inge Crienen-Sevens, Marleen Meijer-Smeets en Ria Aerts-Idink. Mien Niessen-Thijssen ontbreekt op deze foto.