c3cQvYJrVezv Az0CoDcbA

De jaarlijks ledenvergadering staat weer voor deur!

De ledenvergadering zal gehouden worden op 9 april 2018 in Activiteitencentrum Zalzershaof. We starten om 20.00 uur.

  • Tijdens de vergadering zal Christien Hermans, na jaren trouwe dienst, afscheid nemen als penningmeester van Volharding.
  • Lies Driessen zal Christien opvolgen als nieuwe penningmeester van Volharding.
  • Mark Bon zal voorgedragen worden als nieuw bestuurslid.
Een nieuw thema binnen Volharding is het Veilig Sportklimaat. We willen dat iedereen zich thuis voelt bij Volharding.
Het kan niet zo zijn dat bepaalde mensen buiten gesloten of gepest worden. Daarnaast is het van groot belang dat we seksuele intimidatie en ongewenste handelingen zien te voorkomen.
Hier is een nieuw beleid voor opgestelt dat gepresenteerd zal worden tijdens de ledenvergadering.

De uitnodiging staat nu online.

De notulen van 2017 staat ook online.

We hopen dat je ook aanwezig kunt zijn!