HBSV                                              


 

 

 Nieuwbrief voortgang fusiegesprekken HBSV | Volharding

 

Fusie HBSV – Volharding

Op de Algemene Ledenvergadering van 20 juni, 2022 zijn de aanwezige leden van Volharding geïnformeerd over de voortgang van de fusie tussen HBSV (Hout-Blerickse Sport Vereniging) en Volharding.
Het voorstel is om gymnastiek als (zelfstandige) afdeling toe te voegen aan HBSV naast de afdelingen voetbal, bootcamp en korfbal.

HBSV is al geruime tijd een omni-vereniging waar meerdere sporten worden aangeboden, waarmee het doel is gesteld sporten voor iedereen in Hout-Blerick van 0-100 jaar.
Met deze samenvoeging wordt het sportaanbod verrijkt en daardoor wordt HBSV een nog belangrijkere vereniging / partner voor o.a. een gemeente

Voordelen voor Volharding en HBSV

 • Het ledenaantal van HBSV groeit hierdoor naar ca. 900 leden; dit heeft als voordeel dat het makkelijker wordt om o.a. vrijwilligers te vinden; maar ook subsidies en voor de gemeente een serieuzere gesprekspartner
 • De leefbaarheid binnen de vereniging wordt hiermee vergroot
 • Continuïteit sportaanbod blijft gewaarborgd voor de Hout-Blerickse gemeenschap
 • Bootcamp kan hierdoor worden uitgebreid en breder worden opgezet
 • Voor sponsoren nog een grotere toegevoegde waarde

Bijkomende voordelen voor Volharding

 • Steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden
 • Samenvoegen bepaalde commissies, bijv. PR- en activiteitencommissie
 • Steeds meer regelgeving (privacy wet, Veilig Sport Klimaat, WBTR, wijziging subsidiebeleid Gemeente Venlo)
 • Gebruik complex HBSV
 • Leiding (en leden) werven (meer connecties / netwerk)

En verder

 • Zelfstandige afdeling naast voetbal en korfbal
 • Voorstel nieuwe naam afdeling is “Multi Gym Volharding” (suggesties zijn welkom)

In tegenstelling tot onze eerdere vermelding kon het stemmen voor een fusie niet plaatsvinden tijdens deze ALV. Dit heeft onder andere te maken met een miscommunicatie tussen de gemeente Venlo, de notaris en de betrokken verenigingen.